Nhà thờ Kingdom Hall tại Gambia, Brikama

Gambia, Brikama, GPS: 13.2793,-16.6541

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Kingdom Hall tại địa chỉ: Gambia, Brikama / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Kingdom Hall hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Gambia, Banjul City Council, Banjul

Mệnh giá: anglican

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Mệnh giá: roman catholic

Sénégal, Bignona

Mệnh giá: catholic

Gambia, Banjul City Council, Banjul

Mệnh giá: catholic

Gambia, División Western, Gunjur

Mệnh giá: roman catholic

Gambia, Banjul City Council, Banjul

Mệnh giá: methodist