Nhà thờ Костел tại Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Nizhyn

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Nizhyn, GPS: 51.0447,31.8798

Mệnh giá: catholic

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Костел tại địa chỉ: Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Nizhyn / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Костел hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Nizhyn

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Nizhyn

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Nizhyn

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Nizhyn

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Nizhyn

Mệnh giá: russian orthodox

Ukraina, Chernihiv (tỉnh), Nizhyn

Mệnh giá: orthodox