Nhà thờ Maison de Missionnaires des Sacres Coeurs tại Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Southern Province, Butare, GPS: -2.5889,29.7472

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Maison de Missionnaires des Sacres Coeurs tại địa chỉ: Rwanda, Southern Province, Butare / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Maison de Missionnaires des Sacres Coeurs hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Rwanda, Southern Province, Butare

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Butare

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Southern Province, Rwabuye, village

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Butare

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Rwabuye, village