Nhà thờ Sadong Catholic Church tại Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong, GPS: 35.8131,128.7567

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Sadong Catholic Church tại địa chỉ: Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Sadong Catholic Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Pyeongsan-dong

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Baekcheon-dong

Mệnh giá: catholic

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Baekcheon-dong

Điện thoại: 053-815-2013

Website: http://www.facebook.com/

Mệnh giá: methodist

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Sajeong-dong

Hàn Quốc, Gyeongsang Bắc, Sa-dong