Nhà thờ 圣保罗堂 tại Trung Quốc, Giang Tô, Nam Kinh, Tai Ping Nan Lu , 369

Trung Quốc, Giang Tô, Nam Kinh, Tai Ping Nan Lu , 369, GPS: 32.0315,118.7855

Điện thoại: +86 25 86647225

Website: http://njstpaul.org/

Wikipedia: https://zh.wikipedia.org/wiki/南京圣保罗堂

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 圣保罗堂 tại địa chỉ: Trung Quốc, Giang Tô, Nam Kinh, Tai Ping Nan Lu, 369 / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 圣保罗堂 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Giang Tô, Nam Kinh

Trung Quốc, Giang Tô, Nam Kinh

Trung Quốc, Giang Tô, Nam Kinh

Trung Quốc, Giang Tô, Nam Kinh

Trung Quốc, Giang Tô, Nam Kinh

Trung Quốc, Giang Tô, Nam Kinh