Nhà thờ 圣母帡幪教堂 - Church of the Intercession tại Trung Quốc, Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân

Trung Quốc, Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân, GPS: 45.7618,126.6448

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ 圣母帡幪教堂 - Church of the Intercession tại địa chỉ: Trung Quốc, Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ 圣母帡幪教堂 - Church of the Intercession hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân

Trung Quốc, Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân