Nhà thờ Wesley Methodist Church tại Gambia, Banjul City Council, Banjul

Gambia, Banjul City Council, Banjul, GPS: 13.4518,-16.5758

Mệnh giá: methodist

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ Wesley Methodist Church tại địa chỉ: Gambia, Banjul City Council, Banjul / 651222 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ Wesley Methodist Church hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Gambia, Banjul City Council, Banjul

Mệnh giá: anglican

Sénégal, Ndangane Campement, village

Mệnh giá: catholic

Gambia, Kanifing Municipal Council, Serekunda

Mệnh giá: roman catholic

Gambia, Banjul City Council, Banjul

Mệnh giá: catholic

Gambia, División Western, Gunjur

Mệnh giá: roman catholic

Gambia, Brikama