Giáo đường LJG tại Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg, 41

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg, 41, GPS: 52.3377,4.8978

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái LJG tại địa chỉ: Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg, 41 / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái LJG hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Gerard Doustraat, 238

Website: http://www.gerarddou.org

Mệnh giá: orthodox

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Meester Visserplein, 3

Điện thoại: +31 (0)20 5 310 380

Website: http://www.portugesesynagoge.nl/

Mệnh giá: sephardi