Giáo đường Sinagoga Portuguesa tại Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, GPS: 52.3674,4.9054

Mệnh giá: sephardi

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Sinagoga Portuguesa tại địa chỉ: Hà Lan, North Holland, Amsterdam / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Sinagoga Portuguesa hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Gerard Doustraat, 238

Website: http://www.gerarddou.org

Mệnh giá: orthodox

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Mệnh giá: Beit Ha'Chidush

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Meester Visserplein, 3

Điện thoại: +31 (0)20 5 310 380

Website: http://www.portugesesynagoge.nl/

Mệnh giá: sephardi

Hà Lan, North Holland, Amsterdam