Giáo đường Sha'arei Tsedek North London Reform Synagogue tại Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Oakleigh Road North, 120

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Oakleigh Road North, 120, GPS: 51.6293,-0.1671

Mệnh giá: Reform Judaism

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Sha'arei Tsedek North London Reform Synagogue tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Oakleigh Road North, 120 / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Sha'arei Tsedek North London Reform Synagogue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Mệnh giá: progressive

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Fallow Court Avenue, 101

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Kremliovskaia ulitsa, 120

Mệnh giá: Reform Judaism

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn