Giáo đường Ziri Ben Atiyah tại Maroc, Marrakech-Safi, Essaouira

Maroc, Marrakech-Safi, Essaouira, GPS: 31.5134,-9.7712

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giáo đường do thái Ziri Ben Atiyah tại địa chỉ: Maroc, Marrakech-Safi, Essaouira / 4537 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giáo đường do thái Ziri Ben Atiyah hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\