Nhà thờ Hồi Giáo Tajikistan

94 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Sughd Region, Istarawshan

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Sughd Region, Istarawshan

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Khatlon Region, Mu'minobod

Mệnh giá: sunni

Tajikistan

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Dushanbe

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Sughd Region, Isfara

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Dushanbe

Mệnh giá: sunni

Giờ mở cửa: 24/7

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Чирток, village

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Khatlon Region, Nurak

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Khatlon Region, Nurak

Mệnh giá: sunni

Tajikistan, Dushanbe

Mỗi người Hồi Giáo khi đến thăm một thành phố xa lạ trước hết sẽ muốn đến tỏ lòng tôn kính tại một nhà thờ Hồi Giáo địa phương. Các du khách cũng muốn biết về các cơ sở tôn giáo trong khu vực mà họ dự định ghé thăm và những người hành hương luôn cố chọn các địa điểm nơi họ có thể tuân thủ những quy định thờ cúng của mình. Để đảm bảo bạn không mất thời gian tìm kiếm một nhà thờ Hồi Giáo tại tại Tajikistan, chúng tôi đã tạo một danh mục chứa địa chỉ, ảnh và mô tả đầy đủ về mọi nhà thờ Hồi Giáo ở trong nước và quốc tế.\