Nhà thờ Hồi Giáo Mosque tại Gambia, División North Bank, Torroba, village

Gambia, División North Bank, Torroba, village, GPS: 13.5585,-16.0684

Mệnh giá: sunni

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà thờ hồi giáo Mosque tại địa chỉ: Gambia, División North Bank, Torroba, village / 92101 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà thờ hồi giáo Mosque hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Gambia, División North Bank, Njaba Kunda, village

Gambia, División Lower River, Bumari, village

Sénégal, Keur Madiabel

Mệnh giá: sunni

Gambia

Mệnh giá: sunni

Sénégal, Dinguiraye, village

Mệnh giá: sunni