Chùa hoặc nhà thờ 鎮東宮 tại Đài Loan, Mạch Liêu

Đài Loan, Mạch Liêu, GPS: 23.7494,120.2604

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đền 鎮東宮 tại địa chỉ: Đài Loan, Mạch Liêu / 2762 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đền 鎮東宮 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan

Đài Loan

Đài Loan

Đài Loan

Đài Loan

Đài Loan