Lâu đài S tại Greenland, Qaqortoq, Skolevej, B-164

Greenland, Qaqortoq, Skolevej, B-164, GPS: 60.7199,-46.0465

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: lâu đài S tại địa chỉ: Greenland, Qaqortoq, Skolevej, B-164 / 35340 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến lâu đài S hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Greenland, Qaqortoq

Điện thoại: 232823