Đài tưởng niệm Parviz Meshkatian Tomb tại Iran, Razavi Khorasan Province, Nishapur

Iran, Razavi Khorasan Province, Nishapur, GPS: 36.1687,58.8072

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Parviz Meshkatian Tomb tại địa chỉ: Iran, Razavi Khorasan Province, Nishapur / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Parviz Meshkatian Tomb hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Iran, Razavi Khorasan Province, Nishapur

Iran, Razavi Khorasan Province, Mashhad

Iran, Razavi Khorasan Province, Haghieh, village

Iran, Razavi Khorasan Province, Toos

Iran, Razavi Khorasan Province, Nishapur

Iran, Razavi Khorasan Province, Haghieh, village