Đài tưởng niệm East Timor

13 đối tượng
bộ lọc

East Timor

East Timor

East Timor, Dili, Fatunaba, village

East Timor, Oecusse, Pante Macassar

East Timor, Dili

East Timor

East Timor

East Timor

East Timor, Aileu

East Timor, Liquiçá, Liquica

East Timor, Liquiçá, Maubara

East Timor

East Timor, Ermera, Letefoho

Nếu bạn có dự định ghé thăm các đài tưởng niệm tại tại East Timor trong kỳ nghỉ hoặc chuyến công tác sắp tới, chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng website chúng tôi, có cung cấp địa chỉ của các mốc kiến trúc và đài tưởng niệm được sắp xếp theo chủ đề. Chúng tôi có thể giúp bạn tưởng niệm ký ức của các nạn nhân chiến tranh, thiên tai và các bi kịch khác, cũng như tìm hiểu về lịch sử của đất nước.\