Đài tưởng niệm Naim Frasheri tại Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Përmet, GPS: 40.2327,20.3545

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm Naim Frasheri tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Përmet / 132454 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm Naim Frasheri hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Borovë, village

Website: http://www.memorialmuseums.org/

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Picar, village

Albania, Southern Albania, Përmet

Albania, Southern Albania, Picar, village