Đài kỷ niệm gần bên Kurgan

Tìm thấy 23
Chúng tôi đã tìm thấy hơn 54 điểm Thắng cảnh ở Kurgan. Bao gồm
  • 23 Memorial
  • 12 Church
  • 11 Monument
  • 5 Museum
  • 3 Attraction

Đài kỷ niệm ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Kurgan

Search this area
Maps are
always at hand
Download apps and start expanding your horizons
Open Maps.me app
Use web version