Đài tưởng niệm 上山下乡纪念雕塑 tại Trung Quốc, Hà Nam, 广阔天地乡

Trung Quốc, Hà Nam, 广阔天地乡, GPS: 33.9673,113.1653

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: đài tưởng niệm 上山下乡纪念雕塑 tại địa chỉ: Trung Quốc, Hà Nam, 广阔天地乡 / 136122 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến đài tưởng niệm 上山下乡纪念雕塑 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Hà Nam, Bình Đỉnh Sơn

Trung Quốc, Hà Nam, Bình Đỉnh Sơn

Trung Quốc, Hà Nam, Bình Đỉnh Sơn

Trung Quốc, Hà Nam, 宝丰县

Trung Quốc, Hà Nam, Bình Đỉnh Sơn

Trung Quốc, Hà Nam, 郏县