Tượng đài Malta

42 đối tượng
bộ lọc

Malta, Gozo, Xaghra, village

Malta, Fgura

Malta, Floriana

Malta, Cospicua

Malta, Mosta

Malta, Rabat

Malta, Valletta

Malta, Valletta

Malta, Birzebbuga

Malta, Valletta

Malta, Siġġiewi, village

Malta, Floriana

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\