Tượng đài Nepal

146 đối tượng
bộ lọc

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Eastern Development Region, Biratnagar

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kirtipur

Nepal

Nepal, Central Development Region, Hetauda

Nepal, Eastern Development Region, Yasok

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Bhaktapur

Nepal, Eastern Development Region, Dharan

Nepal, Eastern Development Region, Bhadrapur, village

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Kathmandu

Nepal, Central Development Region, Dhulikhel N.P, village

Nepal, Eastern Development Region, Chandragadhi

Nepal, Central Development Region, Bhaktapur

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\