Tượng đài Peru

220 đối tượng
bộ lọc

Peru, Apurímac, Cotabambas

Peru, Ancash, Carhuas

Peru, Puno, Zepita, village

Peru, Arequipa, Villa Industrial, village

Peru, Arequipa, Villa Industrial, village

Peru, Ancash, Chavin de Huantar

Peru, Chosica

Peru, Lima

Peru, Arequipa, Cerro Verde, village

Peru, Cajamarca, Llacanora, village

Peru, Lima

Peru, Arequipa, Villa Industrial, village

Peru, Ica, Nazca

Peru, Lima

Peru, Arequipa, Villa Industrial, village

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\