Tượng đài Slovenia

137 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Blagovica, village

Slovenia, Velika Polana, village

Slovenia, Dolenja Trebuša, village

Slovenia, Kapelski Vrh, village

Slovenia, Šared, village

Slovenia, Malija, village, Malija, 62

Slovenia

Slovenia, Ljubljana

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\