Tượng đài Uganda

17 đối tượng
bộ lọc

Uganda, Wakiso, Kisubi, village

Uganda, Kasese, Mweya, village

Uganda, Kampala

Uganda, Gulu, Patiko, village

Uganda, Kampala

Uganda, Kyenjojo

Uganda, Kampala

Uganda, Wakiso, Nansana

Uganda, Kabarole, Karuzika, village

Uganda, Kabarole, Fort Portal

Uganda, Kabarole, Fort Portal

Uganda, Mubende

Uganda, Kabarole, Fort Portal

Bạn có muốn biết tượng đài lịch sử và văn hóa nào chiếm nhiều nhất ở nước mình, một thành phố nước ngoài, hoặc trên chuyến đi sắp tới của bạn? Danh mục của chúng tôi chứa thông tin chi tiết về các tượng đài được đặt trên khắp thế giới! Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên.\