Tượng đài Маркова Нога tại Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola, GPS: 40.857,21.1196

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Маркова Нога tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Маркова Нога hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Diellas, village

Albania, Southern Albania, Pogradec

Albania, Southern Albania, Progër, village

Albania, Southern Albania, Gollomboç, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Oteshevo, village

Albania, Southern Albania, Tren, village