Tượng đài Monument des femmes battantes de Grand Bassam tại Bờ Biển Ngà, Comoé, Thị trấn lịch sử Grand-Bassam

Bờ Biển Ngà, Comoé, Thị trấn lịch sử Grand-Bassam, GPS: 5.2068,-3.7354

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Monument des femmes battantes de Grand Bassam tại địa chỉ: Bờ Biển Ngà, Comoé, Thị trấn lịch sử Grand-Bassam / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Monument des femmes battantes de Grand Bassam hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Bờ Biển Ngà, Comoé, Thị trấn lịch sử Grand-Bassam

Bờ Biển Ngà, Abidjan, Marcory

Bờ Biển Ngà, Abidjan, Port-Bouet

Bờ Biển Ngà, Abidjan, Koumassi

Bờ Biển Ngà, Comoé, Thị trấn lịch sử Grand-Bassam

Bờ Biển Ngà, Comoé, Thị trấn lịch sử Grand-Bassam