Tượng đài Shakyasinghe Samadhi Buddha statue tại Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Amithagoda, village

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Amithagoda, village, GPS: 6.7234,80.3807

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: tượng đài Shakyasinghe Samadhi Buddha statue tại địa chỉ: Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Amithagoda, village / 47630 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến tượng đài Shakyasinghe Samadhi Buddha statue hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Balangoda

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Kahawatta

Sri Lanka, Western Province, Wathurugama, village

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Balangoda

Sri Lanka, Sabaragamuwa Province, Ratnapura

Sri Lanka, Western Province, Horana