Nhà nguyện Ecuador

13 đối tượng
bộ lọc

Ecuador, Imbabura, Urcuquí

Ecuador, Bolívar, Caluma, village

Ecuador, Bolívar, San Miguel, Bolívar

Ecuador, Bolívar, San Miguel, Bolívar

Ecuador, El Oro, Piñas

Ecuador, Azuay, Cuenca

Ecuador, Azuay, Monjas, village

Ecuador, Imbabura, Atuntaqui

Ecuador, Bolívar, San Pablo de Atenas, village

Ecuador, Loja, San Pedro de Vilcabamba, village

Ecuador, Pichincha, Yaruquí

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\