Nhà nguyện Indonesia

13 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, Southeast Sulawesi, Lia Buku, village

Indonesia, Southeast Sulawesi, Lia Buku, village

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Yogyakarta

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Yogyakarta

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Tanjung

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Kupang

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Kupang

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Lasiana, village

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Yogyakarta

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Yogyakarta

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\