Nhà nguyện Hà Lan

53 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, North Brabant, Breda

Hà Lan, North Brabant, Handel, village

Hà Lan, North Brabant, Handel, village

Hà Lan, North Brabant, Handel, village

Hà Lan, North Brabant, Handel, village

Hà Lan, North Brabant, Gemert

Hà Lan, North Brabant, Handel, village

Hà Lan, North Brabant, Handel, village

Hà Lan, North Brabant, Hoogerheide, village

Hà Lan, North Brabant, Moergestel, village

Mệnh giá: catholic

Hà Lan, North Brabant, Handel, village

Hà Lan, North Brabant, Loosbroek, village

Hà Lan, North Brabant, Handel, village

Hà Lan, North Brabant, Alphen, village

Hà Lan, North Brabant, Odiliapeel, village

Mệnh giá: roman catholic

Hà Lan, North Brabant, Someren

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\