Nhà nguyện Vương quốc Anh

7 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Monkton, village

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Scotland, St Andrews

Vương quốc Anh, Anh, Luân Đôn, Laystall Street, 10

Vương quốc Anh, Anh, Bristol

Vương quốc Anh

Vương quốc Anh, Anh, Bristol

Với ý nghĩa là những tòa nhà tôn giáo đặc trưng, nhà nguyện thu hút sự chú ý của du khách bởi kiến trúc Cơ Đốc Giáo của chúng. Đối với các con chiên ngoan đạo, nhà nguyện là một nơi để cầu nguyện và lên lịch cho các buổi lễ. Rất nhiều nhà nguyện là các địa điểm di sản thế giới của UNESCO, một phần của những tổ hợp lịch sử và tưởng niệm, hoặc là các cơ sở thuộc sở hữu của gia đình.\