Thắng cảnh башня Марлинского tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Abaata, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Abaata, village, GPS: 43.3331,40.2246

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh башня Марлинского tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Abaata, village / 148806 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh башня Марлинского hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Objects nearby

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Abaata, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Abaata, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Abaata, village

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra