Thắng cảnh أبو عشر tại Sudan, Gezira State, Abu 'Ushar, village

Sudan, Gezira State, Abu 'Ushar, village, GPS: 14.9243,33.2089

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh أبو عشر tại địa chỉ: Sudan, Gezira State, Abu 'Ushar, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh أبو عشر hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Sudan, Gezira State, Al Hasahisa

Sudan, Gezira State, Rufaah

Sudan, Gezira State, Al Hasahisa

Sudan, Gezira State, Al Hasahisa

Sudan, Gezira State, Al Kamilin

Sudan, Gezira State, Al Hasahisa