Thắng cảnh Caledonia tại Panama, Comarca Guna Yala, Ustupo

Panama, Comarca Guna Yala, Ustupo, GPS: 8.9042,-77.6951

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Caledonia tại địa chỉ: Panama, Comarca Guna Yala, Ustupo / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Caledonia hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Colombia, Chocó, SAN FRANCISCO, village

Panama, Comarca Guna Yala, San Iganicio o Tupile, village