Thắng cảnh trong thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ

130 đối tượng
bộ lọc

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, South Broadway, 452

Website: http://www.springarcadebuilding.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Carroll Avenue, 1329

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, West 5th Street, 633

Điện thoại: +1-213-894-9000

Website: https://www.skyspace-la.com/

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, Commercial Street, 718

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, South Broadway, 300-310

Mỗi thành phố, mỗi quốc gia đều có các thắng cảnh hấp dẫn du khách. Nơi đó càng cổ kính thì sẽ càng có nhiều điểm thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những địa điểm này bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, các tổ hợp kiến trúc, tòa nhà lịch sử, công viên và đường phố.\