Thắng cảnh Fototeka Kombëtare e Fotografisë - Marubi tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 34

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 34, GPS: 42.0685,19.5154

Website: http://marubi.gov.al/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-14:00, 16:00-19:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Fototeka Kombëtare e Fotografisë - Marubi tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 34 / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Fototeka Kombëtare e Fotografisë - Marubi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 12

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Albania, Bulevardi Skënderbeu, 31

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Fushe Cele, 22

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 7

Điện thoại: +355698767557

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-24:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No