Thắng cảnh Harat Asfalah tại Oman, Al Batinah South, الشعبية

Oman, Al Batinah South, الشعبية, GPS: 23.4538,57.8092

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Harat Asfalah tại địa chỉ: Oman, Al Batinah South, الشعبية / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Harat Asfalah hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, bảo tàng, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Oman, Al Batinah South, Nakhal

Oman, Ad Dakhiliyah, Samail

Oman, Al Batinah South, Barka, Oman

Oman, Al Batinah South, Hajar, village

Oman, Al Batinah South, Wadi Almaawil

Oman, Al Batinah South, Al Mazraah, village