Thắng cảnh Grkov Winery tại Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Krnjevo, village

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Krnjevo, village, GPS: 41.3151,22.1282

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh Grkov Winery tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Krnjevo, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh Grkov Winery hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Palikura, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Manastir, village

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Demir Kapija

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep