Thắng cảnh 鸳鸯溪景区 tại Trung Quốc, Phúc Kiến, 宜洋村, village

Trung Quốc, Phúc Kiến, 宜洋村, village, GPS: 27.0569,119.1064

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thắng cảnh 鸳鸯溪景区 tại địa chỉ: Trung Quốc, Phúc Kiến, 宜洋村, village / 152758 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thắng cảnh 鸳鸯溪景区 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, điểm quan sát, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Phúc Kiến, 郑山村, village

Trung Quốc

Trung Quốc, Phúc Kiến, Ninh Đức

Trung Quốc

Trung Quốc, Phúc Kiến, 陈峭村, village

Trung Quốc, Phúc Kiến, 宜洋村, village