Bảo tàng Art Gallery of New South Wales tại Úc, New South Wales, Sydney

Úc, New South Wales, Sydney, GPS: -33.8689,151.2167

Website: https://www.artgallery.nsw.gov.au

Giờ mở cửa: Th-Tu 10:00-17:00; We 10:00-22:00

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Art Gallery of New South Wales

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Art Gallery of New South Wales tại địa chỉ: Úc, New South Wales, Sydney / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Art Gallery of New South Wales hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Úc, Sydney, Farrer Place

Website: http://sydneylivingmuseums.com.au/

Úc, New South Wales, Sydney

Website: https://sydneylivingmuseums.com.au/

Úc, New South Wales, Sydney

Website: http://www.australianmuseum.net.au/

Úc, New South Wales, Sydney

Website: https://sydneylivingmuseums.com.au/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Úc, New South Wales, Sydney, Martin Place, 65

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-16:00