Bảo tàng Dewazakura Art Museum tại Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata, GPS: 38.3496,140.3708

Điện thoại: +81 23 654 5050

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Dewazakura Art Museum tại địa chỉ: Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Dewazakura Art Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Điện thoại: +81 23 653 1690

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Giờ mở cửa: We-Mo 09:00-17:00

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata

Điện thoại: +81 23 695 2221

Nhật Bản, Yamagata Prefecture, Tendō, Yamagata