Bảo tàng Cộng hòa Macedonia

44 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Podmochani, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Bitola

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Kavadarci

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Berovo

Website: http://www.berovo.gov.mk/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Điện thoại: +389 2 3227986

Website: http://nationalgallery.mk/

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-18:00

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Vardar Region, Veles

Cộng hòa Macedonia, Eastern Region, Kochani

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Prilep

Hỗ trợ xe lăn: No

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Arnakija, village

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, 11 Mart, 1

Điện thoại: +389 2 3256 667

Website: http://mmb.org.mk/

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-18:00

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Nhắc đến du lịch và tour, người ta thường nghĩ đến việc đến thăm các danh thắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều quan tâm đến lịch sử của vùng đất quê hương và thành phố của họ, cũng như các tượng đài văn hóa và nghệ thuật của vùng đất. Làm thế nào bạn có thể đến thăm và chiêm ngưỡng càng nhiều danh thắng càng tốt trong một khoảng thời gian ngắn? Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn đến các viện bảo tàng ở trong nước cũng như nước ngoài dành riêng cho bạn. Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ vô cùng chi tiết và bổ ích tại tại Cộng hòa Macedonia.\