Bảo tàng trong thành phố Leeuwarden, Hà Lan

19 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Noorderplantage, 7

Website: http://www.pierpander.nl

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Prinsentuin, 1-b

Website: http://www.pierpander.nl

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Wilhelminaplein, 92

Điện thoại: +31 58 2555500

Website: http://www.friesmuseum.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Wilhelminaplein, 92

Điện thoại: +31 58 2555500

Website: http://www.friesverzetsmuseum.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Groeneweg, 1

Website: http://historischcentrumleeuwarden.nl

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Bagijnestraat, 42a

Website: http://www.boomsma.frl

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Grote Kerkstraat, 11

Điện thoại: +31 (0)58 2 948 958

Website: http://www.princessehof.nl

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Fortfield Park, 11

Điện thoại: +31 (0)58 2 948 958

Website: http://www.princessehof.nl

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Schoenmakersperk, 2

Điện thoại: 058-2332244

Website: http://www.natuurmuseumfryslan.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 11:00-17:00; Jul-Aug Mo-Su 10:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Oostersingel, 8

Website: http://museumpakhuiskoophandel.nl

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hỗ trợ xe lăn: No

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Old Bray Road, 92

Điện thoại: +31 58 2555500

Website: http://www.friesmuseum.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Old Bray Road, 92

Điện thoại: +31 58 2555500

Website: http://www.friesverzetsmuseum.nl/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Tu-Su 10:00-17:00

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden, Nieuwesteeg, 5

Điện thoại: 058 2153427

Website: http://www.museum-de-grutterswinkel.nl/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Sa 10:00-17:00

Nhắc đến du lịch và tour, người ta thường nghĩ đến việc đến thăm các danh thắng. Tất cả mọi người trên toàn thế giới đều quan tâm đến lịch sử của vùng đất quê hương và thành phố của họ, cũng như các tượng đài văn hóa và nghệ thuật của vùng đất. Làm thế nào bạn có thể đến thăm và chiêm ngưỡng càng nhiều danh thắng càng tốt trong một khoảng thời gian ngắn? Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn đến các viện bảo tàng ở trong nước cũng như nước ngoài dành riêng cho bạn. Nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho một kỳ nghỉ vô cùng chi tiết và bổ ích tại tại Leeuwarden (Friesland), Hà Lan.\