Bảo tàng Halin Archaeological Museum tại Myanma, Vùng Sagaing, Halin, Archaeological Road, 4

Myanma, Vùng Sagaing, Halin, Archaeological Road, 4, GPS: 22.4538,95.8191

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Halin Archaeological Museum tại địa chỉ: Myanma, Vùng Sagaing, Halin, Archaeological Road, 4 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Halin Archaeological Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Myanma, Vùng Sagaing, Sagaing

Myanma, Vùng Mandalay, Amarapura, Bellary

Myanma, Vùng Mandalay, Amarapura, Bellary

Điện thoại: +95 9 44400 6172

Myanma, Vùng Sagaing, Sagaing

Myanma, Vùng Mandalay, Mandalay

Myanma, Vùng Mandalay, Kyein Ga Naing, village