Bảo tàng Arsenāls Exhibition Hall tại Latvia, Vidzeme, Riga, Torna iela, 1

Latvia, Vidzeme, Riga, Torna iela, 1, GPS: 56.9514,24.1031

Điện thoại: +371 67 357527

Website: http://www.lnmm.lv/

Giờ mở cửa: Tu-We,Fr 12:00-18:00; Th 12:00-20:00; Sa-Su 12:00-17:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Arsenāls Exhibition Hall tại địa chỉ: Latvia, Vidzeme, Riga, Torna iela, 1 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Arsenāls Exhibition Hall hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Latvia, Vidzeme, Riga, Kramu iela, 3

Điện thoại: +371 67 213525

Website: http://barikades.lv/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-17:00

Latvia, Vidzeme, Riga, Smilsu iela, 20

Điện thoại: +371 67 223743

Website: http://www.karamuzejs.lv/

Giờ mở cửa: Apr-Oct: 10:00-18:00; Nov-Mar: 10:00-17:00

Latvia, Vidzeme, Riga, Palasta iela, 4

Điện thoại: + 371 67 356676

Website: http://www.rigamuz.lv/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: May-Sep: 10:00-17:00; Oct-Apr: We-Su 11:00-17:00

Latvia, Vidzeme, Riga, Doma laukums, 1

Giờ mở cửa: Mo-Su 11:00-21:00

Latvia, Vidzeme, Riga, Doma laukums, 6

Điện thoại: +371 67 223434

Website: http://rigasbirza.lv/

Giờ mở cửa: Tu-Th,Sa-Su 10:00-18:00; Fr 10:00-20:00

Latvia, Vidzeme, Riga, Maza Pils iela, 19

Website: http://www.archmuseum.lv