Bảo tàng Latvian War Museum tại Latvia, Vidzeme, Riga, Smilsu iela, 20

Latvia, Vidzeme, Riga, Smilsu iela, 20, GPS: 56.951,24.1082

Điện thoại: +371 67 223743

Website: http://www.karamuzejs.lv/

Giờ mở cửa: Apr-Oct: 10:00-18:00; Nov-Mar: 10:00-17:00

Wikipedia: https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas Kara muzejs

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Latvian War Museum tại địa chỉ: Latvia, Vidzeme, Riga, Smilsu iela, 20 / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Latvian War Museum hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Latvia, Vidzeme, Riga, Kramu iela, 3

Điện thoại: +371 67 213525

Website: http://barikades.lv/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-17:00

Latvia, Vidzeme, Riga, Torna iela, 1

Điện thoại: +371 67 357527

Website: http://www.lnmm.lv/

Giờ mở cửa: Tu-We,Fr 12:00-18:00; Th 12:00-20:00; Sa-Su 12:00-17:00

Latvia, Vidzeme, Riga, Skarnu iela, 10

Latvia, Vidzeme, Riga, Doma laukums, 6

Điện thoại: +371 67 223434

Website: http://rigasbirza.lv/

Giờ mở cửa: Tu-Th,Sa-Su 10:00-18:00; Fr 10:00-20:00

Latvia, Vidzeme, Riga, Raina bulvaris, 7

Điện thoại: +371 67 212 715

Website: http://okupacijasmuzejs.lv/

Giờ mở cửa: 11:00-18:00

Latvia, Vidzeme, Riga, Maza Pils iela, 19

Website: http://www.archmuseum.lv