Bảo tàng Okinawa Churaumi Aquarium tại Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Motobu

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Motobu, GPS: 26.6948,127.8782

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Okinawa Churaumi Aquarium tại địa chỉ: Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Motobu / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Okinawa Churaumi Aquarium hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, điểm quan sát, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Nago

Website: http://www.helios-syuzo.co.jp/

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Motobu

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Motobu

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Motobu

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Nago

Nhật Bản, Okinawa Prefecture, Motobu