Bảo tàng Akashi City Museum of Culture tại Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi, GPS: 34.6516,134.9952

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Akashi City Museum of Culture tại địa chỉ: Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Akashi City Museum of Culture hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Giờ mở cửa: 10:00-17:00

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Website: http://www.am12.jp/

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Website: http://www.hashinokagakukan.jp/

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Nhật Bản, Hyogo Prefecture, Akashi

Giờ mở cửa: 10:00-17:00