Bảo tàng Studio652 (旧岩美病院) tại Nhật Bản, Tottori Prefecture, Tottori

Nhật Bản, Tottori Prefecture, Tottori, GPS: 35.5788,134.3315

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bảo tàng Studio652 (旧岩美病院) tại địa chỉ: Nhật Bản, Tottori Prefecture, Tottori / 77279 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bảo tàng Studio652 (旧岩美病院) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, điểm quan sát, giáo đường do thái, tượng đài or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Tottori Prefecture, Tottori

Website: http://iwami.to/

Nhật Bản, Tottori Prefecture, Tottori

Nhật Bản, Tottori Prefecture, Tottori

Nhật Bản, Tottori Prefecture, Tottori

Website: http://www.tbz.or.jp/

Nhật Bản, Tottori Prefecture, Tottori